Naam Positie Mobiel
Algemeen
Pieter Bracke Voorzitter
Benny Claus Trainer
Thierry De Bock Secretaris
Jean-Claude De Pooter Penningmeester
Steven Vandenbrande Website, kledij